Year: 2009, Volume: 79, Number: 3

Airborne fungi in a dairy barn with emphasis on microclimate and emissions
(Kristina Matković, Marija Vučemilo, Bara Vinković, Željko Pavičić, Srećko Matković, and Marijan Benić)
Utjecaj mikroklime na brojnost gljivica u zraku staje za muzne krave i njihovo širenje u neposredan okoliš

Back