Year: 2009, Volume: 79, Number: 1

Leptospirosis in water buffalo (Bubalus bubalis) in Trinidad
(Abiodun Adewale Adesiyun, Carol Hull-Jackson, Nicole Clarke, Carrol Whittington, and Nadira Seepersadsingh)
Leptospiroza u indijskog bivola (Bubalus bubalis) na Trinidadu

Back