Year: 2009, Volume: 79, Number: 1

Diaphragmatic hernia in a horse - a case report
(Sasho Petkov Sabev, and Dian Todorov Kanakov)
Prikaz slučaja ošitne kile u konja

Back