Search for:Year: 2008, Volume: 78, Number: 6

Steroid-responsive meningitis-arteritis in a dog- a case report

(Ivana Kiš, Jadranka Foršek, Vesna Matijatko, Nada Kučer, and Karol Šimonji)

Meningitis-arteritis u kuje izlječiv steroidima - prikaz slučaja

 full text (pdf) - 581Kb