Search for:Year: 2008, Volume: 78, Number: 5

The use of bat guano in the improvement of the nutritive value of poor quality roughage fed to ruminants in Tanzania

(Paul Sebastian Mlay, and Frederick Sagamiko)

Uporaba šišmišjega gvana za povećanje hranidbene vrijednosti niskokvalitetne slame namijenjene za hranidbu preživača u Tanzaniji

 full text (pdf) - 310Kb