Year: 2008, Volume: 78, Number: 2

The rodenticidal effect of indomethacin: pathogenesis and pathology
(Victor Olusegun Taiwo, and Omotayo Lawal Conteh)
Rodenticidni učinak indometacina: patogeneza i patologija

Back