Search for:Year: 2006, Volume: 76, Number: 7

Postweaning multisystemic wasting syndrome in wild boar (Sus scrofa) in Croatia

(Zoran Lipej, Joaquim Segalés, Dinko Novosel, Besi Roiĉ, Luka Manojloviĉ)

Sindrom kržljavosti odbijene prasadi u divljih svinja (Sus scrofa) u Hrvatskoj

 full text (pdf) - 3493Kb