Search for:Year: 2006, Volume: 76, Number: 7

Mycobacteria in the animal’s environment in the Czech Republic

(Vladimir Beran, Ludmila Matlova, Alica Horvathova, Milan Bartos, Monika Moravkova, Ivo Pavlik)

Mikobakterije u životinjskom okolišu na području Češke

 full text (pdf) - 328Kb