Search for:Year: 2006, Volume: 76, Number: 7

Analysis of counts of grey partridge (Perdix perdix L.) innatural breeding grounds in central Croatia

(Marijan Grubešić1, Viktor Šegrt, Dean Konjević)

Studija o brojnosti trčke (Perdix perdix L.) u prirodnom uzgoju u središnjoj Hrvatskoj

 full text (pdf) - 450Kb