Year: 2006, Volume: 76, Number: 3

Prevalence of enzootic bovine leukosis in the Republic of Bulgaria in 1997-2004
(Nikolay Sandev, Darinka Ilieva, Ignat Sizov, Nikolina Rusenova, Emil Iliev )
Proširenost enzootske leukoze goveda u Republici Bugarskoj od 1997. do 2004.

Back