Search for:Year: 2006, Volume: 76, Number: 3

Haematological and biochemical parameters during pregnancy and lactation in sows

(Zdravko Žvorc, Vladimir Mrljak, Velimir Sušić, Jelena Pompe Gotal )

Hematološki i biokemijski pokazatelji u krmača tijekom suprasnosti i laktacije

 full text (pdf) - 260Kb