Search for:Year: 2006, Volume: 76, Number: 1

Evaluation of central venous pressure in ruminants

(Nasser Vesal, Ali Karimi )

Procjena centralnog venskog tlaka u preživača

 full text (pdf) - 334Kb