Search for:Year: 2006, Volume: 76, Number: 1

The efficacy of gradient Percoll® on bull sperm separation for in vitro fertilization

(Marko Samardžija, Tomislav Dobranić, Martina Karadjole, Iva Getz, Silvijo Vince, Damjan Gračner, Nino Mačešić, Ivana Filaković )

Učinkovitost gradijenta Percoll® u pripremi sperme bikova za oplodnju in vitro

 full text (pdf) - 334Kb