Year: 2005, Volume: 75, Number: 6

Pharmacokinetics of enrofloxacin in inbred and outbred rabbits
(Svetlin Tanchev, Ljubomur Lashev, Aneliya Haritova)
Farmakokinetika enrofloksacina u srodnih i nesrodnih kuniŠa

Back