Year: 2005, Volume: 75, Number: 3

Influence of hypothermia and acidosis upon some indices of blood coagulation in three schemes of anaesthesia in dogs.
(Galina Petkova Simeonova, Dinco Nedev Dinev, and Irina Ivanova)
Utjecaj hipotermije i acidoze na neke pokazatelje zgrušavanja krvi u tijeku tri postupka anestezije u pasa.

Back