Year: 2001, Volume: 71, Number: 6

Differentiation of infectious bursal disease virus strains at a genomic level
(Zdenko Bi­in, Ivana LojkiŠ, Magdalena Grce, Stanislav ╚ajavec, and Biserka PokriŠ)
Razlikovanje sojeva virusa zarazne bolesti burze na razini genoma.

Back