Search for:Year: 2001, Volume: 71, Number: 6

Differentiation of infectious bursal disease virus strains at a genomic level

(Zdenko Biđin, Ivana Lojkić, Magdalena Grce, Stanislav Čajavec, and Biserka Pokrić)

Razlikovanje sojeva virusa zarazne bolesti burze na razini genoma.

 full text (pdf) - 158Kb