Year: 2001, Volume: 71, Number: 4

Prevalence of enzootic bovine leukosis in South-eastern Bulgaria during the period 1998-2000
(Nikolay Sandev, Ignat Sizov, Stoyan Pandarov, Stamka Alexandrova, Tomi Dojchev, Vasil Vasilev, Todo)
Učestalost goveđe enzootske leukoze u jugoistočnoj Bugarskoj tijekom razdoblja od 1998. do 2000.

Back