Year: 2001, Volume: 71, Number: 3

Magnesium absorption from distal part of swine digestive tract under isotonic and isoionic conditions from both sides of the epithelium
(Suzana Milinković-Tur, Dubravko Emanović, and Zvonko Stojević)
Resorpcija magnezija u distalnom dijelu svinjskog probavila u obostrano izotoničnim i izoioničnim uvjetima.

Back