Year: 2001, Volume: 71, Number: 2

Doubtful and discordant results in fluorescent antibody test for rabies diagnosing
(Peter Hostnik , Marjeta Štrancar, Darja Barlič-Maganja, and Jože Grom)
Sumnjivi i nepodudarni rezultati u dijagnostici bjesnoće testom imuno-fluorescencije.

Back