Year: 2000, Volume: 70, Number: 1

Blood serum proteinograms in pregnant and non-pregnant cows.
(Z. Zvorc, V. Matijatko, B. Beer, J. Foršek, Lj. Bedrica, N. Kucer)
Proteinogrami krvnog seruma steonih i nesteonih krava

Back