Year: 1998, Volume: 68, Number: 5

Morphological investigation in experimental cases of mercuric poisoning in sheep.
(S. Stoev, S. Lazarova)
Morfolosko istrazivanje pokusnih slucajeva otrovanja zivom u ovaca.

Back