Search for:Year: 1998, Volume: 68, Number: 2

Postnatal development of pancreatic juice lipase activity in bovine calves

(K. S. Christi, V. P. Vadodaria)

Razvoj postnatalne aktivnosti lipaze u gusteracnom soku teladi

 full text (htm) - 34Kb