Search for:Year: 1998, Volume: 68, Number: 2

Ultrastructural and toxicological investigations in spontaneous cases of porcine nephropathy in Bulgaria.

(S. D. Stoev, N. Grozeva, B. Hald)

Ultrastrukturna i toksikoloska istrazivanja spontanih slucajeva nefropatije svinja u Bugarskoj

 full text (htm) - 29Kb